Okoljska filozofija korporacije Kyocera

V duhu vodila korporacije, izraženega skozi moto “ Spoštuj božje in imej rad ljudi”, KDS zvesto sledi filozofiji vodstva – “zagotoviti možnosti tako za materialno kot intelektualno rast vseh zaposlenih in s skupnimi močmi prispevati k napredku družbe in vsega človeštva”.

 Korporativna filozofija družbe KYOCERA Document Solutions odraža temeljno filozofsko vodilo matične korporacije Kyocera – »dokazujmo se v duhu poštenega in častnega dela, spoštujmo ljudi, svoje delo, podjetje in širšo skupnost.«

Kot temeljno poslanstvo v praksi služijo ti principi tako pri delu vodstva Kyocere kot njenih predstavništev: skupno delo pri razvoju in podpori visokotehnoloških produktov – v harmoniji z naravo.

V »dobi varovanja okolja« 21. stoletja si, za dobro človeštva in družbe, KYOCERA prizadeva biti pionir. Gospodarske dejavnosti naše okolje močno obremenjujejo. Zato je bila KYOCERA eno od podjetij, ki je že davno sprejela pravila in politiko, ki zmanjšujejo vpliv na okolje in življenje ljudi. Ohranjamo jasno vizijo in si prizadevamo ohranjati harmonično ravnovesje med ekonomskim razvojem in varovanjem okolja. Izvajamo strogo politiko v celotni skupini, ki vključuje varovanje ozonskega plašča in varčevanje z energijo ter razpoložjivimi naravnimi viri. Kyocerina politika je naravnana na razvoj izdelkov, ki blažijo okoljske probleme.