Okoljska filozofija korporacije Kyocera

V duhu vodila korporacije, izraženega skozi moto “ Spoštuj božje in imej rad ljudi”, KDS zvesto sledi filozofiji vodstva – “zagotoviti možnosti tako za materialno kot intelektualno rast vseh zaposlenih in s skupnimi močmi prispevati k napredku družbe in vsega človeštva”.

 Korporativna filozofija družbe KYOCERA Document Solutions odraža temeljno filozofsko vodilo matične korporacije Kyocera – »dokazujmo se v duhu poštenega in častnega dela, spoštujmo ljudi, svoje delo, podjetje in širšo skupnost.«

Kot temeljno poslanstvo v praksi služijo ti principi tako pri delu vodstva Kyocere kot njenih predstavništev: skupno delo pri razvoju in podpori visokotehnoloških produktov – v harmoniji z naravo.

V »dobi varovanja okolja« 21. stoletja si, za dobro človeštva in družbe, KYOCERA prizadeva biti pionir. Gospodarske dejavnosti naše okolje močno obremenjujejo. Zato je bila KYOCERA eno od podjetij, ki je že davno sprejela pravila in politiko, ki zmanjšujejo vpliv na okolje in življenje ljudi. Ohranjamo jasno vizijo in si prizadevamo ohranjati harmonično ravnovesje med ekonomskim razvojem in varovanjem okolja. Izvajamo strogo politiko v celotni skupini, ki vključuje varovanje ozonskega plašča in varčevanje z energijo ter razpoložjivimi naravnimi viri. Kyocerina politika je naravnana na razvoj izdelkov, ki blažijo okoljske probleme.

Zeleno upravljanje

KYOCERINA okoljska listina

V proizvodnji lahko različni faktorji povzročijo izgube. Toda, s polnim zavedanjem vseh vpletenih, se izgube lahko privedejo na nič ali blizu nič. KYOCERA Document Solutions v proizvodnem procesu uporablja celovit pristop preglednosti. Vse sporne točke ali morebitne težave javno deli z vsemi svojimi zaposlenimi.

Pristop spodbuja in izkorišča zavedanje vsakega posameznika za zmanjševanje izgub na minimum. Tako vsi zaposleni v procesu razvijajo pozornost za strogi pregled vsakega posameznega sestavnega dela naprav in s tem prispevajo k zmanjševanju izgub.

Za zagotavljanje kakovosti izdelkov izvajamo številne ukrepe, vključno s priznanjem zaslug, četudi posameznik v enem mesecu opozori le na eno samo napako. Seveda pa je to, v prizadevanju za zagotavljanje celovite kakovosti izdelkov, le nekaj ukrepov, ki jih v Kyoceri izvajamo.

ISO 14001

KYOCERA Document Solutions je pridobila ISO 14001:2004, mednarodni standard za sisteme upravljanja z okoljem. KYOCERA je s tem dobila potrditev prizadevanj k vzdržni strategiji upravljanja okolja.

Namen ISO 14001:2004 standardov za upravljanje z okoljem je pomagati organizacijam:

  •  Minimalizirati vpliv njihovih procesov na okolje (npr. ne povzročati škodljive spremembe v zraku, vodi ali zemlji)

  • Uskladiti svoje delovanje z veljavno zakonodajo, uredbami in drugimi okoljskimi zahtevami na mednarodni ravni

  • Razvijati procese stalnih izboljšav

V KYOCERI si prizadevamo po celem svetu certificirati vse naše proizvodne in druge kapacitete v skladu s standardi ISO 14001:2004:

  • S ponovno uporabo komponent in z reciklažo zmanjšati porabo energije in materialnih virov, kjerkoli je to mogoče

  • Zmanjšati vpliv na okolje, ki je povezan z našimi izdelki in aktivnostmi

  • Zadostiti lokanim, državnim in mednarodnim veljavnim regulatornim zahtevam

  • Periodično pregledovati cilje in namen našega sistema okoljskega upravljanja za zmanjšanje odpadkov in porabe materiala, energije in drugih virov 

  • Neprestano izboljševati našo strategijo delovanja, s ciljem preprečevanja onesnaževanja

  • Obveščati in izobraževati naše zaposlene in druge, ki neposredno sodelujejo z nami, da lahko kakovostno izvajajo našo okoljsko politiko

  • Našo Okoljsko politiko narediti dostopno javnosti

Overitev ISO 14001:2004 z okoljske prespektive poudarja pomen odgovornosti za okolje, usmerjenost na kupca, procesni pristop in upravljanje verige dobaviteljav.

Kliknite za ogled Kyocerinega Trajnostnega poročila

KYOCERA Document Solutions ponuja nagrajeno paleto tehnoloških naprav, od namiznih tiskalnikov do večopravilnih naprav.

Zelena tehnologija

 

Odgovornost za izdelke

Odgovornost v celotnem življanjskem obdobju izdelka

KYOCERA Document Solutions spodbuja odgovornost za izdelke ter obveznost zaščite zdravja ljudi in okolja v celotnem življenjskem obdobju izdelka, od surovih materialov do proizvodnje, logistike, reciklaže in embalaže.

Embalaža je integralni del koncepta izdelka in je podvržena enakim strogim okoljskim zahtevam kot razvoj izdelka.

• Količina uporabljenega kartona je zmanjšana na minimum
• Embalaža je izdelana popolnoma brez stiropora

Za izdelavo transportne embalaže uporabljamo le karton ali papir.

KYOCERA Document Solutions je vodilno podjetje v izboljšavah embalaže in je bilo nagrajeno s priznanjem “Good Packaging” s strani Japonskega inštituta za embalažne materiale, ki je pohvalilo izbor materiala in oblikovanje komponent embalaže, kot tudi okoljsko trajnost.

Naši kopirci, tiskalniki in večopravilne naprave so izdelani povsem brez uporabe svinca in ustrezajo celotni EU regulativi za elektronske izdelke.

Vsi izdelki ustrezajo ekološkim standardom, kot je npr. Blue Angel, pogosto pa presegajo kriterije za dodelitev teh priznanj.

Okoljski vpliv vsakega izdelka v različnih fazah življenjskega obdobja je, z uporabo analize življenjskega cikla, sistematično pregledan, kar omogoča vsakoletne izboljšave.

Pri običajni tiskalnikih je potrebno po vsakih nekaj tisoč izpisih zamenjati kompleksne kasete s tonerjem, ki jih sestavlja foto-konduktorski boben in številni drugi sestavni deli. V vseh napravah KYOCERA pa je valj ločen od tonerja. KYOCERA uporablja koncept z dolgo življenjsko dobo, ki temelji na vrsti ECOSYS tehnologij, vključno z amorfno silicijevim valjem, tako da je zamenljiv le toner. Rezultat tega je, da lahko uporabnik natisne do 300.000 strani in pri tem ni potrebno zamenjati nobenega dela, le dodajati toner. Posledica brezkasetnega tiskanja je tudi manjša količina odpadkov kot pri konkurenčnih produktih, ter najnižji primerljivi stroški tiskanja.

Tehnologija Ecosys

Cilj podjetja KYOCERA je izdelava superiornih izdelkov z nizkimi skupnimi stroški lastništva (TCO) in kar najmanjši vpliv na okolje.

Tiskalnike ECOSYS sestavljajo patentiran boben z dolgo življenjsko dobo, ki je ločen od tonerja, zato njegova menjava, ob zamenjavi kasete s tonerjem, ni potrebna – posledica je manjša količina odpadkov.

Tiskalniki ECOSYS prinašajo tiskalniške rešitve, ki vključujejo potrošne dele naprave z dolgo življanjsko dobo in enega najnižjih stroškov na izpis. Stroški delovanja v celotnem življenjskem obdobju običajnih kasetnih tiskalnikov so lahko izdatno višji kot so prvotno predvideni stroški ob nakupu naprave.

Z izločitvijo stalnega menjavanja kaset, tiskalniki ECOSYS pomagajo zmanjšati odpadke, k bremenijo okolje – prednost, ki jo lahko ponudi le KYOCERA.

Zasnova in tehnologija z dolgo življenjsko dobo naših naprav izdatno zmanjšujeta količino potrošnih delov, emisij CO2 in Vrednosti TEC*. Prav tako ECOSYS občutno prihrani pri količini porabljene energije, tako v proizvodnem procesu, kot tudi kasneje v delovanju naprave.

V celotnem življenjskem obdobju tiskalnika je mogoče privarčevati do 85% energije.

*Vrednost TEC je kriterij, ki je potreben za skladnost z mednarodnim standardom Energy Star Program. Nanaša se na tedensko porabo električne energije, ob predpostavki menjavanja načinov – časa delovanja in stanja mirovanja oziroma izklopa naprave, ter dveh dni stanja mirovanja oziroma izklopa naprave.

 

 

Nizka poraba energije

Naprave KYOCERA odlikuje optimalen nadzor porabe energije in so posebej opremljene za varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti, načinu z nizko porabo in stanju mirovanja.

Zmanjšanje porabe energije v stanju pripravljenosti

Poraba energije ima negativni vpliv na okolje, pa vendar so večopravilne naprave, tiskalniki in omrežni računalniki običajno v stanju pripravljenosti.

• Zmanjšanje porabe v stanju pripravljenosti je naša prioriteta – pomemben vidik našega okoljsko zavednega razvoja izdelkov.

• Razvili smo krmilnike, ki pomagajo varčevati z energijo – omogočajo najbolj učinkovit način spremljanja omrežja in nadzora nad porabo energije v stanju pripravljenosti.

Uredba EC 801/2013 (Predmet 26) o porabi energije omrežnih naprav v stanju pripravljenosti

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti in privzeti čas preklopa v ta način, imata pomemben vpliv na celotno porabo energije naprave. V skladu z uredbo EC 801/2013 (Predmet 26) pregled v vmesniku nudi informacije o privzetem času preklopa omrežja v stanje pripravljenosti, kot tudi o porabi energije, kadar je določeni vmesnik vklopljen. 

Na spodnji povezavi si oglejte seznam vseh ustreznih izdelkov

Zmanjšanje porabe tonerja

 Toner je edini potrošni material v naših tiskalnikih.

KYOCERA Document Solutions si tudi pri razvoju tonerja prizadeva zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki so eden od vzrokov za globalno segrevanje. Zasnova tiskalnikov je usmerjena v zmanjšanje porabe tonerja ob enaki ali celo izboljšani kakovosti izpisov.

 • S serijo TASKalfa 500ci, ki je bila predstavljena januarja 2009, je bil predstavljen novi toner z manjšimi, enakomernimi in gladkimi delci, s katerimi smo dosegli večjo ostrino in jasnost izpisov ter obenem zmanjšali porabo tonerja za 30% v primerjavi s konvencionalnimi tonerji ob enaki gostoti odtisov.

• Originalni toner, ne le, da znižuje stroške tiskanja, temveč je tudi manj škodljiv za zdravje zaposlenih in podaljšuje življenjsko dobo naprav.

Zmanjšanje časa ogrevanja naprav

Skoraj do polovice krajši časi ogrevanja naprav v primerjavi s konvencionalnimi modeli.

V grelni enoti, katere naloga je stopiti toner pred fiksiranjem na papir, je uporabljena nova tehnologija fiksiranja, ki uporablja tanjše grelne valje z manjšim premerom. Čas ogrevanja naprave je , v primerjavi s konvencionalnimi modeli, krajši za skoraj polovico.

Nova tehnologija omogoča krajši čas ogrevanja naprave iz stanja pripravljenosti in tako prispeva k zmanjšanju porabe energije.

Priznanja

Kyocera se v vseh kategorijah aktivno zavzema za pridobivanje ekoloških priznanj za svoje izdelke

Blue Angel

Eko znamka Blue Angel je ena od najprejstižnejših ekoloških znamk na svetu. Znamenito nagrado podeljuje “ Nemški inštitut za jamstvo kakovosti in certifikacijo”, ki ga upravlja nemški Inštitut za zagotavljanje kakovosti in certificiranje (RAL). Izdelki s certifikatom Blue Angel imajo izjemna priporočila s področja izpolnjevanja najzahtevnejših ekoloških kriterijev, upoštevajoč temeljno zakonodajo nemške Zvezne uprave za varstvo okolja.

Ekološki znak Blue Angel pridobijo izdelki, ki imajo kar najmanj škodljivih vplivov na okolje, bodisi zaradi škodljivih sestavin, odpadnega materiala ali rabe energije. KYOCERA Document Solutions ima že dolgo tradicijo prejemanja ekoloških priznanj “Blue Angel”.

Za več informacij, prosimo, obiščite strani z opisi izdelkov.

Energy Star

Nove ENERGY STAR specifikacije za naprave za tiskanje, ki sta jih sprejeli vladi EU in ZDA usmerjajo uporabnike v zaščito okolja in varčevanje z uporabo energetsko učinkovitih naprav. Z logotipom se ponašajo le naprave, ki ustrezajo standardom.

Najnovejše vrednotenje ENERGY STAR za naprave za tiskanje, v primerjavi s predhodnim, je določeno na osnovi strožjih kriterijev v povezavi s porabo papirja. Vsi Kyocerini tiskalniki in večopravilne naprave, izdelani po 1. aprilu 2007, izpolnjujejo ali celo presegajo ocene najnovejše specifikacije ENERGY STAR.

Tiskalniki s standardi ENERGY STAR lahko privarčujejo več kot 60% električne energije, večopravilne naprave pa v svoji življenjski dobi znižajo račune za elektriko za kar 160 EUR.